Wan Marican
Hamzah & Shaik
(Est. 1979.)
WMHS
/ Sejarah Firma
/ ( INGGERIS )

Sejarah Firma
Kestabilan jangka panjang.

Principia / Asal-usul.

Firma bermula sebagai milikan tunggal pada tahun 1979, dengan Pawancheek Marican sebagai prinsipal.

Perseverantia / Kesinambungan.

Dari 1979 hingga 1986 firma telah menjadi perkongsian tiga (3) orang antara rakan-rakan kongsi Pawancheek bin Marican, Shaik Mohamed Mohd Sahed, dan Wan Sulaiman Wan Ngah.

Pada tahun 1986, Shaik Mohamed dan Wan Sulaiman telah keluar dari perkongsian untuk menubuhkan firma mereka sendiri.

Promovere - Ke hadapan.

Pada tahun 2013, dua (2) ahli firma dijadikan rakan-rakan kongsi: Suzilawati Ismail, Wan Zafran Pawancheek.

Elevare / Meningkat.

Pada 2024, Pawancheek Marican sebagai peguam kanan dinaikkan pangkat sebagai konsultan. Wan Zafran Pawancheek mengambil alih sebagai pemimpin firma sterusnya.

© 2024-2025 / Wan Marican, Hamzah & Shaik.